FalNow Gizlilik Politikası
23.03.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

 1. Bu Politika hakkında
 2. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız ve kontrolünüz
 3. Hakkınızda topladığımız kişisel veriler
 4. Kişisel verilerinizi kullanma amacımız
 5. Kişisel verilerinizin paylaşılması
 6. Verilerin saklanması
 7. Verilerin başka ülkelere aktarılması
 8. Kişisel verilerinizin güvende tutulması
 9. Bu Politika'da yapılan değişiklikler
 10. Bizimle iletişim
1. Bu Politika hakkında
Bu politika, FalNow’da kişisel verilerinizin nasıl işlenildiğini açıklar.
Veri işleme, şu kullanımlarınızda gerçekleşir;
- Kullanıcı olarak tüm FalNow akış hizmetleri. Örn:
• Herhangi bir cihazda FalNow kullanmanız
• Hizmetlerimizi sunabilmemiz için gerekli altyapının temini
• FalNow hesabınızın diğer bir uygulama ile bağlantısının kurulması (Facebook)
• Hem ücretsiz hem de ücretli akış seçenekleri (tamamı Hizmet Seçeneği’dir)
• Ve bize ulaşmanız durumunuzda.
Artık bu hizmetlerin tamamı “FalNow Hizmeti” olarak anılacaktır.
Zaman zaman yeni ve ek hizmetler geliştirebilir ve sizlere sunabiliriz. Söz konusu yeni ve ek hizmetler de aksi FalNow tarafından belirtilmedikçe bu politikaya bağlı olacaktır.
Bu politika KULLANIM ŞARTLARI değildir. Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin detaylı bilgi içeren bir belgedir.
Bu belgeden haklarınızı ve haklarınızı nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
2. Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız ve kontrolünüz
Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kişisel Verilerin Korunması Kanunu") 11. maddesi de dahil olmak üzere gizlilik yasaları, kişilere kişisel verileri üzerinde haklar tanır.
Uygulanabildiği ölçüde, bazı haklarınız FalNow sadece belirli bir yasal dayanağa dayanarak kişisel verileri işlediğinizde uygulanabilir. Yasal dayanakları ve hangi durumlarda FalNow'ın ilgili yasal dayanaklara dayandığını 4. bölüm "Kişisel Verilerini Kullanma Amacımız" başlığında dikkatinize sunarız.
Aşağıdaki tablo şu konuları açıklamaktadır:
• haklarınız
• haklarınızı hangi şartlarda kullanabileceğiniz (gerekli yasal dayanaklar gibi)
• haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz
  Haklarınız… Nasıl Kullanabilirsiniz?
Bilgi Alma Hakkınızda işlediğimiz kişisel veriler, işleme amaçları, işleme amaçlarına uygun olarak kullanıp kullanılmadığı ve verilerinizin kimlere aktarıldığı konusunda bilgi sahibi olma Sizlere aşağıdaki yollarla bilgi sağlarız: Gizlilik Politikası ile FalNow Hizmeti'ni kullandığınız sürece sağladığımız bilgiler ile Bizimle iletişime geçtiğinizde soru ve taleplerinizi özel olarak yanıtlayarak
Erişim Sizinle ilgili işlediğimiz kişisel verilere erişim talep etme Bizimle iletişime geçerek size ait sahip olduğumuz tüm bilgileri tek seferde alabilirsiniz. Bunun için internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu kullanabilirsiniz.
Düzeltme Yanlış ya da eksik olduğu durumlarda kişisel verilerinizi değiştirmemizi veya güncellememizi talep etme ve işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Kullanıcı Verilerinizi hesabınızdaki "Profili düzenle" kısmından ya da bizimle iletişime geçerek düzenleyebilirsiniz.
Silme Belirli kişisel verilerinizi silmemizi veya yok etmemizi talep etme (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesindeki şartlar dahilinde) ve işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Örneğin, aşağıdaki hallerde kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz: kişisel verilerinizi işleme amacımızın ortadan kalktığı hallerde kişisel verilerinizi açık rıza şartına dayanarak işlediğimiz hallerde açık rızanızı geri aldığınızda İtiraz ettiğinizde ("İtiraz Etme"ye ilişkin aşağıdaki bölüme bakınız) haklı itiraz talebinizde, ya da doğrudan pazarlamaya itiraz ettiğinizde FalNow’ın bazı durumlarda kişisel verilerinizi silmesi mümkün değildir. Örneğin, kişisel verilerinizin toplandığı amaç için işlenmesinin gerekli olduğu hallerde FalNow’ın verilerinizi saklamak için bir hukuki yükümlülüğünün bulunduğu hallerde FalNow’ın yasal talepte bulunmak, yasal haklarını kullanmak ve taleplere karşı savunmak için kişisel verilerinizi işlemesinin zorunlu olduğu hallerde. Örneğin, hesabınıza ilişkin çözümlenmemiş bir sorun olması Bizimle iletişime geçerek size kişisel verilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Bunun için internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu kullanabilirsiniz.
Kısıtlama KKişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını işlemeyi sürekli ya da geçici olarak durdurmamızı talep etme. Bunu aşağıdaki durumlarda yapabilirsiniz: kişisel verilerinizin doğru olmadığı hallerde kişisel verilerinizin işleme faaliyetlerimizin hukuki olmadığı hallerde bilgilerinize belirli bir amaç için ihtiyacımız olmadığı hallerde, veya işleme faaliyetlerimize itiraz etmeniz ve itiraz talebinizi değerlendirdiğimiz hallerde. Aşağıda yer alan "İtiraz Etme" bölümüne bakınız. İşleme faaliyetlerimizi geçici veya kalıcı olarak durdurmamızı talep edebilirsiniz. Kısıtlama hakkınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu kullanmanızı tavsiye ederiz.
İtiraz Etme Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme Bunu aşağıdaki durumlarda yapabilirsiniz: FalNow'ın kişisel verilerinizi meşru menfaat şartına dayanarak işlediği hallerde, veya FalNow'ın kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama için kullandığı hallerde. Bizimle iletişime geçiniz.
Açık Rızanın Geri Alınması Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması ve kullanılmasına ilişkin açık rızanızı; FalNow’ın kişisel verilerinizi açık rıza işleme şartına dayanarak işlediği hallerde yapabilirsiniz. Açık rızanızı geri almak için; Uygulama üzerinden ilgili kontrol ayarını yapabilirBizimle iletişime geçebilirsiniz.

3. Hakkınızda topladığımız kişisel veriler
Aşağıdaki tablolarda, topladığımız ve kullandığımız kişisel verileri kategorilere göre belirtiyoruz.
KategoriAçıklama
Kullanıcı VerileriFalNow hesabınızı oluşturmamız için gerekli olan ve FalNow Hizmeti'ni kullanmanızı sağlayan kişisel veriler. Ayrıca, hesabınızı nasıl oluşturduğunuza, bulunduğunuz ülkeye ve oturum açmak için üçüncü taraf hizmetlerini kullanıp kullanmadığınıza da bağlıdır. Bu veriler, şunları içerebilir: profil adıe-posta adresitelefon numarasıdoğum tarihicinsiyetaçık adres (aşağıda detaylarını görebilirsiniz)ülkeilişki durumumeslekprofil fotoğrafı Bu verilerin bir kısmını sizden (ör. kayıt formundan veya hesap sayfasından) alırız.
Açık Adres Verileri  Açık adresinizi şu nedenlerle isteyebiliriz ve kullanabiliriz: hukuki olarak gerekli bildirimleri yapabilmek destek seçeneklerini iletebilmek vergi yönetimi ve faturalandırma talep ettiğiniz fiziksel ürünleri veya hediyeleri teslim etmek

4. Kişisel verilerinizi kullanma amacımız Aşağıdaki tablo şu konuları açıklamaktadır:
 • kişisel verilerinizi işleme amacımız
 • tabi olduğumuz veri koruma yasaları kapsamında her amaca yönelik ayrı ayrı gerekçelerimiz (her biri yasal dayanak (hukuki gerekçe) olarak adlandırılır)
 • her amaç doğrultusunda kullandığımız kişisel verilerin kategorileri
Tabloyu daha anlaşılır kılmak adına tüm yasal dayanakların açıklamaları aşağıdaki gibidir:
 • Sözleşmenin Yerine Getirilmesi: FalNow’ın (veya üçüncü bir tarafın);
 • Sizinle yapılan bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklere uymak için kişisel verilerinizi işlemesini gerektiren durumlar. Bu FalNow’ın hizmetini size sağlamak için Kullanım Şartları kapsamında FalNow’ın yükümlülüklerini içermektedir.
 • Veya sizinle yenibir sözleşme yapmadan önce bilgileri doğrulaması için kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumlar.
 • Meşru Menfaat: FalNow’ın veya üçüncü bir tarafın, kişisel verilerinizi belirli bir şekilde kullanmasının, sizin ve diğer FalNow kullanıcılarının maruz alabileceği olası riskler açısından gerekli ve meşru olan bir menfaate dayandığı durumlar. Örneğin: FalNow Hizmetini tüm kullanıcılar adına iyileştirme için Kullanım Verilerinizin kullanılması. Belirli bir gerekçeyi daha detaylı öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Rıza/Açık Rıza: FalNow’ın sizden, kişisel verilerinizi velirli bir amaç için kullanmasını kabul ettiğinizi bilfiil belirtmenizi istediği durumlar.
 • Önemli!: Açık rızanızı yalnızca diğer işleme şartlarına dayanamadığımız hallerde alacağız.
 • Yasal Yükümlülüklere Uyma: FalNow’ın bir yasaya uymak için kişisel verilerinizi işlemesini gerektiren durumlar.

Verilerinizi işleme amacıAmaca izin veren yasal dayanakİşleme amacı için kullanılan kişisel verileriniz
FalNow Hizmetinin sağlanmasıSözleşmenin yerine getirilmesi
Meşru menfaat
Açık Rıza
Kullanıcı verileri
Açık adres
Kullanım verileri
Ödeme ve satın alma verileri  
FalNow Hizmeti ile ilgili sorunları anlamak, teşhis etmek, gidermek ve düzeltmekSözleşmenin yerine getirilmesiKullanıcı verileri
Kullanım verileri  
FalNow için yeni özellikleri, yeni teknolojileri ve iyileştirmeleri değerlendirmek ve geliştirmekMeşru menfaatKullanıcı verileri
Kullanım verileri
Yasal düzenlemeler uyarınca onayınızı almamızı gerektirmeyen pazarlama, promosyon ve reklam amaçlarıMeşru menfaatKullanıcı verileri
Kullanım verileri
Araştırma ve anket verileri
Taraf olduğumuz bir yasal yükümlülüğe uymak.   Bu Yasal yükümlülükler; Bulunduğunuz ülkenin/bölgenin kanunlarından, Türk hukukundan,Tabi olduğumuz Avrupa Birliği yasalarından doğabilir.Yasal yükümlülüklere uymaKullanıcı verileri
Açık adres verileri
Kullanım verileri
Ödeme ve satın alma verileri
Araştırma ve anket verileri
Emniyet güçlerinin taleplerine uymak   Bu ancak yetkili emniyet güçleri bizimle iletişime geçtiği durumlarda uygulanır. Emniyet güçleri tabiri bulunduğunuz/bulunduğumuz ülkelerin adli ve idari kolluk birimlerini kapsamaktadır.Yasal yükümlülüklere uyma
Meşru menfaat
Kullanıcı verileri
Açık adres verileri
Kullanım verileri
Ödeme ve satın alma verileri
Araştırma ve anket verileri
Üçüncü taraflarla yaptığımız sözleşmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekMeşru menfaatKullanıcı verileri
Kullanım verileri
Ödeme ve satın alma verileri
İş planlaması, raporlama ve tahmin yapmakMeşru menfaatKullancı verileri
Kullanım verileri
Ödeme ve satın alma verileri  
Ödemenizi işleme almakSözleşmenin yerine getirilmesiKullanıcı verileri
Ödeme ve satın alma verileri
Sahtekarlığı önlemek veya tespit etmek. Örneğin: FalNow ücretli hizmetlerini sahtekarlık içeren yöntemlerle kullanımı ve sahte ödemeler.Meşru menfaatKullanıcı verileri
Açık adres verileri
Kullanım verileri
Ödeme ve satın alma verileri

5. Kişisel verilerinizin paylaşılması

Kişisel verileriniz gerek GDPR gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kanunda öngörülen koruma sağlanarak muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz hizmet aldığımız kişilerle gizlilik sözleşmeleri kapsamında ve sır saklama yükümlülüğüne sahip kişilerle gerektiği ölçüde,

Teknolojik süreçlere ilişkin hizmet aldığımız firmalarla GDPR kapsamında,

Ödeme ortaklarımıza, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve dolandırıcılıkla mücadele için,

Reklam iş ortaklarımızla, kişiselleştirilmiş reklamların kolaylaştırılmasına katkı sağlayabilmek için,

Yer sağlayıcı platformlarla, kullanım verileriniz ihtiyaç duyulması durumunda,

Gerekmesi durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca bizimle iletişime geçmeniz durumunda paylaştığınız kişisel verilerinizin de paylaşılabileceğini hatırlatır, hassas ve özel nitelikli verilerinizi bizlerle paylaşmamanızı rica ederiz.


6. Verilerin saklanması ve silinmesi
Kişisel verilerinizi yalnızca FalNow Hizmeti'ni sağlamak ve FalNow'ın aşağıda sayılanlar gibi meşru ve temel işletme amaçlarını yerine getirmek için gereken süre boyunca saklarız:
 • FalNow Hizmeti'nin performansını koruma
 • yeni özellikler ve tekliflerle ilgili veriye dayalı işletme kararları alma
 • yasal yükümlülüklerimize uyma
 • anlaşmazlıkları çözme
Saklama sürelerinin belirlenmesinde dikkate aldığımız kriterler aşağıdakileri içermektedir:
 • Veri saklama sürelerini nasıl en aza indirebiliriz? 

Sistemlerimiz, meşru ticari amaçlar ile başka süreler seçilmediği sürece, kişisel verileri 90 gün içinde ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.

 • Kullanıcıların beklediği hizmeti sağlamak için verileri saklamamız gerekmekte midir? 

Zaman içinde kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için kişisel verileri uygun bir süre boyunca saklarız.

 • Kullanıcılar verileri kendileri güncelleyebilir veya silebilir mi?

Kullanıcıların kişisel verileri kendilerinin görebildikleri ve güncelleyebildikleri durumlarda, bilgileri kullanıcının seçtiği süre boyunca saklarız. Örneğin, kendiniz değiştirmeyi veya silmeyi seçene kadar FalNow e-posta adresinizi ve diğer profil bilgilerinizi saklarız.

 • Kurallarımıza uymak ve hizmetimizi güvende tutmak için verileri saklamamız gerekiyor mu? 

Kullanıcı güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak, platformumuzdaki zararlı içeriğe karşı korunmak ve fikri mülkiyet ihlali raporlarıyla ilgili önlem almak FalNow olarak kaldırılan verileri sınırlı bir süre için saklayabiliriz. Bu olası ihlalleri araştırmamıza yardımcı olur.

 • FalNow, verileri saklamak veya silmek için yasal veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğe tabi midir? 

Örnekler arasında zorunlu veri saklama yasaları, soruşturmayla ilgili verilerin korunmasına yönelik kararnameler veya dava amacıyla tutulan veriler yer alır. Buna karşılık, yasaların gerektirmesi halinde yasa dışı içeriği kaldırmaktayız.

7. Verilerin başka ülkelere aktarılması

FalNow’ın dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerde hizmet vermesinden dolayı kişisel verileriniz uluslararası olarak alt yüklenici ve iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir. Verileriniz Avrupa Birliği yasaları veya yaşadığınız ülkedeki geçerli yasalar kadar güçlü sayılmayan veri koruma yasalarına sahip ülkelerde de işlenebilir.

Kişisel verileri uluslararası aktardığımızda gerekli araçları kullanarak;

 • Veri aktarımının yürürlükteki yasalara uygun olmasını sağlarız
 • Verilerinizin KVKK ve GDPR’dakiyle aynı düzeyde korunmasını sağlamaya yardımcı oluruz

Veri aktarımının yukarıda sayılan mevzuatlara uygun olmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hususlara özen gösteririz:

 • Mümkün olduğu hallerde gizlilik sözleşmeleri imzalanır
 • Kişisel verilerin aktarıldığı ülkelerin Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuatları incelenir
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumunun açıklayacağı Güvenli Ülkeler listesi güncel olarak kontrol edilir ve veri aktarımından önce bu listede bulunan ülkeler öncelikli kabul edilir
 • KVK Kanunu kapsamında gerekli ve ilgili olması durumunda, açık rızanıza dayanırız.
8. Kişisel verilerinizin güvende tutulması

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini korumayı taahhüt ederiz. Kişisel verilerinizin güvenliğini koruyabilmek için uygun teknik ve kurumsal önlemleri alıyoruz. Buna karşın hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayın.

Yetkisiz erişime ve kişisel verilerin gereksiz yere saklanmasına karşı korunmak için sistemlerimizde çeşitli güvenlik tedbirleri uyguladık. Bu tedbirler belirsizleştirme, şifreleme, erişim ve saklama politikalarını içermektedir.

Kullanıcı hesabınızı korumak için şunları yapmanızı öneririz:

 • FalNow hesabınıza özel güçlü bir parola kullanın
 • parolanızı asla kimseyle paylaşmayın
 • bilgisayarınıza ve tarayıcınıza erişimi sınırlandırın
 • paylaşılan bir cihazda FalNow Hizmeti'ni kullandıktan sonra oturumunuzu kapatın

Yalnızca söz konusu kişisel verilerinizi paylaşmakta sakınca görmediğiniz kişilere hesabınızı kullanma izni vermek sizin sorumluluğunuzdadır. FalNow hesabınızın başka biri tarafından kullanılması, kişiselleştirilmiş önerilerinizi etkileyebilir ve indirilebilir verilerinize eklenebilir.

9. Bu Politika'da yapılan değişiklikler
FalNow bu politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Güncellemeleri mobil uygulamamız ve internet sitemizden takip edebilirsiniz.

10. Bizimle iletişime geçme

Türkiye’de bulunmanız halinde, bu Politika kapsamında işlenen kişisel verilerinizden FalNow şirket üvanı SASU FLY CAN Fransa’daki şirketi sorumludur.

Bu politika hakkındaki sorularınız veya endişeleriniz için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

FalNow
4.9